Kyrkvik Boulder

Kyrkvik Boulder drivs av Lysekils Klätterklubb i samarbete med Gullmarens CentreCourt i Gamla Idrottshallen (Strandvägen).

Gamla idrottshallen ligger centralt i Lysekil och strax intill naturreservatet och granitlandskapet Stångehuvud med ett 150-tal boulders.

Vid Kyrkvik Boulder finns 40 kvm vägg från vertikal till lätt överhängande. Väggen skall i första hand tjäna klubbens medlemmar och verksamhet.

Klubben bedriver familj- och ungdomsverksamhet onsdagar (17-21) och söndagar (10-16) Verksamheten sker huvudsakligen utomhus men delar av året och vid regn går vi inomhus.

Lysekils Klätterklubb tar inte ut några terminsavgifter för medlemmar i vår organiserade verksamhet men medlemmar och organisationer kan mot en ringa avgift nyttja klätterhallen för egen träning.

Årskort för medlemmar är 300kr för vuxna och 100kr för barn och ungdomar -16 år. Företag, organisationer och andra sammanslutningar kontaktar klubben för pris (climblysekil@gmail.com).

I Gamla Idrottshallen kan man i enkelhet hysa in en grupp för läger med tillgång till kök etcetera. Kontakta klubben vid intresse.

Vårt närmaste mål är att sätta upp en 12 meter hög vägg för ledklättring.