Lysekil / Bohuslän – också en unik plats för enklare sport-klättring!

OBSERVERA!

ARBETSMATERIAL

Ett unikt område för nybörjare

Under senare år har den traditionella klättringen i Bohuslän kompletterats med lättare och säkrare sportklättring. Genom nyutveckling av berg, komplettering av redan existerande sportklättring samt återupplivande av gamla klippor i Lysekils närhet har ett unikt klätterområde skapats.

I samband med denna utveckling har Lysekils Klätterklubb bildats med  mål att göra klättringen till en folksport. Nu förvaltar klubben Lysekilshalvöns sportklätterområde och i övriga områden utvecklas klättring efter samråd med Bohusläns Klätterklubb.

IMG_0837.JPG

Lysekil är idag ett unikt sportklätterområde med över 200 leder, hög tillgänglighet, minimala accessproblem och en mycket bra plats för introduktion av utomhusklättring. Klipporna har bultade toppankare och en del helbultade leder att lära sig leda på.

Sportklättringen runt Lysekil är koncentrerat till fem olika klippor, nämligen Lilla Långevik, Gullmarsstrand, Trellebystrand, Bônn och sist men inte minst Träleberget (här råder frivilligt klätterförbud fram till 15 juli).

Sedan länge stoltserar Lysekil också med ett stort boulderområde i naturreservatet Stångehuvud som ambitiöst ordnats i en boulderförare av Marco Laasonen.

I riktning mot Vann Spa Hotell och Konferens finns dessutom Granitgrottan vid Ingalsröd. Här erbjuds en varierande sportklättring även om området är mer kännt för sin hårda klättring, upp till 8c+ vilket är hårdast i Sverige.

Nordväst om Lysekil ligger Bläckhall som erbjuder spektakulär DWS (Deep water solo) på leder mellan 12-22m i grader från 6a till 7c+. För att ta sig hit behövs båt.

För vår gemensamma säkerhet och trevnad

 • Huvudregel– är att vi har ett gemensamt ansvar för varandras säkerhet. Det innebär att vi var och en klättrar på egen risk men också att det förväntas att vi gör något när vi uppmärksammar säkerhetsrisker. Kan du inte åtgärda ett problem meddelar du klubben och i värsta fall markerar du första hängaren med tejp – led stängd – innan du kontaktar klubben.
 • Vid klippan– hjälm bör alltid användas när man uppehåller sig vid klippa. Barn- och ungdomar -16 år skall ha hjälm. Håll lämplig ljudnivå för säker klättring samt för att visa omgivningen hänsyn. Se till att alla, speciellt barn och ungdomar, håller ett tillräckligt avstånd från klippan när de inte klättrar. Ta med er skräp från klippan och det kostar så lite att hjälpa någon som glömt – ALLEMANSRÄTTEN.
 • Topprep– använd egna karbiner vid topprepsklättring för att minska slitage på fast utrustning.
 • Beredskap– ha minst med dig stålborste, fast nyckel (17 och 19), tejp och några slingor 60/120 när du klättrar.
 • Kontrollera – lösa stenar, speciellt efter frostsprängning (vinter och vår) och vid kraftiga regnfall (hela året). Ser bultlinjen komplett ut? Värdera varje bult du klipper. Bör den dras åt? Saknas hängare? Är bult angripen av rost? Värdera!
 • Minimera risk för lösa stenar genom att klättra topprep i bultlinje.
 • Säkring– använd kamratkontroll och upprepa kommandon. Tänk på hur du står och säkrar. Står du i fallzonen för den som klättar? Står du för långt ifrån?
 • Rekommendation – vi rekommenderar att man använder ”hjälplåsande bromsar”  typ  Gri-gri (Petzl, Jul 2 (Edelrid) och liknande.

Trellebystrands Camping

På campingen finns 80 leder uppdelat på tre sektorer. Första Väggen har 15 helbultade leder och 16 bultade ankare. Andra Väggen har 14 helbultade leder och 16 bultade ankare. Kalymnos har 10 bultade toppankare och 5 helbultade leder. Vid Trellebystrand är det mycket gynnsamt för nybörjare att klättra utomhus på topprep och att lära sig leda.

Utöver detta finns en boulderklippa för barn (går att sätta topprep här också). Vid badplatsen finns en boulderklippa med 4 leder med grader mellan 4-6a. I området finns också en liten Fjordvandring inkluderande en  ”introduktion till via ferrata” vid anmarschen till Kalymnos.

image
Enkel introduktion till via ferrata, grad 4a

Gradvariationer är mellan 3a-7b och höjder varierar mellan 8-15 meter. Det är lätt gjort att sätta topprep på de lättare lederna. Skriv ut pdf!

Vid första väggen går man upp till toppankare på höger sida, följ stig. Vid Kalymnos går man före eller efter ”via ferratan” upp till vänster (tydlig stig) och sedan höger upp på platån för att sätta topprep.

IMG_1329
Led Aristoteles vid Kalymnos.

Vi rekommenderar första väggen till höger och Kalymnos för familjer, barn och de som vill klättra ute för första gången. Ledgrader finns diskret markerat under lederna.

Helbultade leder:

Norra väggen från vänster:

Projekt 1 prel grad 3-4

Projekt 2 prel grad 3-4

Projekt 3 prel grad 3-4

5c Sjö-kort, Jens Larssen
6a+ Sandskädda, Jens Larssen
7a Långa, Jens Larssen
6a+ Sillen, Jens Larssen
5b Tuben, Jens Larssen
6a Musslan, Jens Larssen
6a+ Valen, Jens Larssen
5c Torsken, Jens Larssen
6a Sjöodjuret, Jens Larssen
6b New Collaboration, Jens Larssen
5c+ Sjöpung, Jens Larssen
5c Pippi, Jens Larssen
5b Kling och Klang, Jens Larssen
5a Lilla Gubben, Jens Larssen
4b Krabban (träningsankare 3m upp), Jens Larssen

Helbultade leder:

Södra väggen från vänster:

4a Bobs marmolada
3b Mors lille Olle (första ankaret)
5c Havskräftan (fortsättning upp på sva)
5a Sjörök (upp till första ankaret)
7b Dumbo, Nea Herforth (fortsätt rakt upp)
5c Sjösjuk
5c Skörbjugg
6a+ Skönanden
5a Sjöstjärna
5c Sjöjungfrun
4c Skötare
5a Sjörövare
Träningsankare på backen
3a Sjöslag, Jens Larssen

Projekt 1-2 prelgrad 4

Kalymnos från vänster:

6b T ?,

6b T ?,

4a T Photo genic

4a Trellebystrand

3c T Logos

3a T Fågel Fenix

5a Sjönöd

3a Lego

5b T Blå blå himmel och vatten
? Projekt
7a Best in show, Jens Larssen
6a+ Kalkstensleden, Jens Larssen                                                                                             4a T Ethos                                                                                                                                   3b T Pathos                                                                                                                                4b T Puss puss                                                                                                                           5b Aristoteles

 • Karaktär: sva/vertikalt
 • Rep: 40m
 • Quickdraws: max 9
 • Slingor: användbart och bra på enstaka leder.
 • Bultmaterial: rostfritt 304, toppankare består av ringar eller nedfirningskarbin.
 • Skugga fram till 13.00 vid första och andra väggen och till 11.00-13.00 vid Kalymnos.
 • Parkering: Besöksparkering vid Trellebystrands Camping med P-avgift.
 • Access: Gå rakt fram så kommer barnboulderklippa först på höger sida, andra väggen därefter och sist första väggen. För att komma till Kalymnos tar man till vänster efter första väggen ner till bryggorna och följer kustlinjen till vänster väl vid småbåtshamnen.
 • Service: toalett, kiosk, hoppborgar, bad, vattenruschbana, cykel, kajak …
 • Boende: Trellebystrands Camping
 • Organiserad verksamhet (företag och föreningar): ok men kontakta campingen 0523-121 83.

Träleberget

Området är mycket naturskönt och klättringen mycket spektakulär. Här erbjuds mycket varierande klättring, fin vandring och scrambling utmed Trälebergs Kile upp mot en trång passage vilket kallas ”Gilja” i Bohuslän. Bara anmarschen till Träleberget är värt sin egen resa.

Huvudklippan är mindre familjevänlig medan de två övriga sektorernas, Rampen och Amfiteatern, rekommenderas för familjer och mindre vana klättrare.

Vid Träleberget finns idag x bultade toppankare, x bultade leder fördelade på tre sektorer. Rampen erbjuder klättring från 3a-7a, Amfiteatern från 3c-6c och huvudklippan från 3c-8a och höjder mellan 10-25 meter.

Området har känsligt djurliv och det råder klätterstopp fram till den 15 juli. Om det sker förändringar avseende känsligt djurliv meddelar vi det.

 • Karaktär: lätt överhängande/överhängande/vertikalt/sva.
 • Quickdraws:
 • Rep: 60m
 • Slingor: användbart vid Rampen och delar av Amfiteatern. Gärna 120.
 • Skugga vid huvudklippa fram till 13.00-15.00. Vid Amfiteatern och Rampen i huvudsak sol från 10.00.
 • Bultmaterial:
 • Parkering: Trellebystrands Camping, P-avgift.
 • Access: Gå i riktning mot badplatsen, följ bäcken och ta er över närmare strandkanten för att sedan följa stigen. Fortsätt förbi den lilla hamnen. Info skylten markerar att ni är rätt. Följ därefter kustlinjen så nära det går i ca 5-10 min.
 • Frivilligt klätterstopp: -15 juli
 • Boende: Trellebystrands Camping
 • Organiserad verksamhet: kontakta markägare.

 

 

 

Bônn

Klippan uttalas Bönn och ligger strax intill naturreservatet Gullmarsskogen i Lyse. I dagligt tal (Bohuslän) kallat fjälla. Bônn är en unik klippa med långa svaleder på upptill 45 meter i det lättare registret.

Klippan utvecklades för trettio år sedan med tre leder, varav två var mixade,  av Kentha Lindström, Göran Hellström, Eva Karlsson och Lena Hellström-Westas.

Lysekils Klätterklubb har nu tagit initiativ till att återuppväcka intresset för klippan och utveckla klättringen här. I maj 2017 kom Kentha och Eva på en mycket uppskattad återinvigning av klippan.

 

 

 

Klippan har numera 6 leder varav två (4) är helbultade och fyra på toppankare.  Här finns ett otal ytterligare variationer att klättra topprep på.

1. Kids zon 4a, 18m och topprep, Fredrik Lundqvist

2. Par i ess 5a, 18m och topprep, Kentha … (tidigare en mixad led Tre sang 5 och 40m till toppen) 1986.

3. Bassaxofon med havsutsikt 5a (sista replängd 12m 4a) 45m, Fredrik Lundqvist.

Tenorsax 4b, 18m, Fredrik Lundqvist (1 rep). Kan topprepas.

Altsax i morgonsol 5a, 33m Fredrik Lundqvist (2 rep). Kan topprepas med 120 slinga.

4. Mödravård 4a, 33m. Topprep med 120 slinga. Eva … 1986

5. Kvatetten 4c, 33m Fredrik Lundqvist. Kan topprepas med 120 slinga.

6. Ett fall för Ebs 6b, 33m Kentha … 1986. Topprepas med 120 slinga (tidigare mixad led till toppen 45m).

För att sätta toppankare går man lämpligen till vänster om klippan på en tydlig stig rakt upp. Klättring i grad två på toppen. Det går också, fast mindre lämpligt,  att gå upp till höger på klippan. Följ tydlig framborstad linje upp till en tall och sedan sprickan upp till toppen med ett 3a krux på en annars trevlig vandring upptill toppen.

 • Karaktär: sva
 • Rep 70m
 • Quickdraws:
 • Slingor: 120 är användbart
 • Bultmaterial: marint stål 12mm
 • Sol året om förutom de lägre delarna under december och januari.
 • Parkering: Gullmarsskogens parkering.
 • Access. Ta sikte på telestolpe till vänster, gå vid åkerkanten in mot berget på andra sidan vägen förbi klippan Fjälla och följ stigen som uppenbarar sig utmed åkerkanten.
 • Övrigt: Gullmarsskogen med bl a motorikbana för barn -10 år, utegym och vandring.
 • Boende: Trellebystrands Camping
 • Organiserad verksamhet: kontakta markägare

 

 

 

Lilla Långevik

Ett område där bohusprofilen Joakim Olofsson för många år sedan gjorde ett drygt tiotal leder på kil. Området kallades då Kronberget. Lilla Långevik ligger centralt beläget i Lysekil vid en badstrand där det finns både klippor och grönytor. Endast tio minuter från centrum till fots.

 

 

Lysekils Klätterklubb har satt bultade ankare ovanför några av de gamla tradlederna (Fa Joakim Olofsson) och kompletterat med ett antal nya helbultade leder. Denna sektor bär namnet Badstranden och är till delar fortfarande under projektering.

Förutom badstranden har en mindre sektorer utvecklats under tanken ”Kids zon”, dvs familjevänlig. Sektor Morgonsol är en svaklippa med fyra bultade ankare och två helbultade leder. Gradvariationer mellan 3a – 5b. Det är en utmärkt klippa (ca 8-12 m) att låta sig introduceras i sportklättring. Mycket lätt att sätta topprep här.

 

 

 • Karaktär: sva/vertikalt/överhängande
 • Rep: 60m
 • Quickdraws:
 • Sol från kl 09.00 vid Morgonsol (skugga efter lunch) och från 10.00-11.00 vid övriga.
 • Slingor: Användbart
 • Bultmaterial: marint stål 12mm
 • Parkering:
 • Access: Klättring sker i närhet av badplats varför mycket stor hänsyn måste tas till badande och solande. Var mycket noga med att inte klättra eller fira Er ner och riskera att lös sten eller dyligt faller ner på oskyldiga. Från parkeringen följer man vägen till höger av de två valen som finns. Fortsätt rakt fram och passera ett ”gröt” (en samling stenar) och i änden på denna tar man till höger och följer berget upp till Morgonsol. Ovanför badstranden har ni till höger toppankare och dessa når man lättast genom att scrambla sig upp på vänster sida av berget för att fira sig ner med ett firningsankare.
 • Toalett: från början till mitten av juni till slutet av augusti.
 • Strandflickornas Hotell, Konferens och Vandrarhem,Grand Hotel Lysekil
 • Organiserad verksamhet: ok, samråd gärna med Lysekils Klätterklubb.
image
Soffberget vid Gullmarsstrand som erbjuder längre leder kring 20m i gradvariationer 3a-5b och med en superb utsikt över Gullmarsfjordens mynning och Lysekil

Gullmarsstrand

Liksom Lilla Långevik ligger Gullmarsstrand vid en badplats, Bökeviks badplats, och i idyllen Fiskebäckskil. Här kan man strosa omkring bland skepparhusen och varför inte ta sig en god matbit vid Gullmarsstrand eller Brygghuset. Hit tar man sig enklast med båt (kollektivtrafik) från södra hamnen i Lysekil för att sedan gå några minuter förbi Gullmarsstrand Hotell och Konferens till höger. Kommer man med bil från Uddevalla kör man mot färjan till Lysekil för att strax innan färjeläge svänga av vänster mot Fiskebäckskil. Följ sedan anvisningar till Gullmarsstrand eller Bökeviks badplats.

 

 

Här finns 10 nya bultade toppankare och 8 helbultade leder vid sektor Badstranden med grader från 4b -7b och 8-18m långa. Vid sektor Soffberget finns tre äldre toppankare med lättare leder från 3a-5b och knappa 20 meter långa.

Klättringen har en tyngdpunkt kring 6c varför lättare klättring får anses begränsat. Omgivningen har rensats upp av Gullmarsstrand Hotell och Konferens och blivit mycket luftigare vilket är bra då stora delar ligger i skugga fram till 13.00. Det återstår arbete med klippan så ta det extra försiktigt.

I området (Bökevik) och i den närmaste omgivningen (ut mot bl a Kristineberg) finns fin fin bouldering och du når information om denna här.

 • Karaktär: vertikalt/sva
 • Quickdraws:
 • Rep: 60m
 • Slingor: användbart vid enstaka leder.
 • Skugga fram till kl 13.00 förutom Soffberget där solen tittar fram kring 11.00.
 • Parkering: Bökeviks badplats
 • Access: gå ner till badplatsen och de första lederna börjar till vänster om gång och cykelvägen på väg till badplats. Följ berget och lederna kommer i ett utsträckt område och de sista efter ett föråd (dvs Soffberget). De lättare lederna till höger på klippan går det att sätta topprep enkelt.
 • Toalett: de röda små byggnaderna strax innan Gullmarsstrand Hotell och Konferens parkering.
 • Boende: Gullmarsstrands Hotell och Konferens.
 • Övrigt: fin cykelväg till Grundsund (ca 6 km), inomhus och utomhus Spa vid Gullmarsstrand.
 • Organiserad verksamhet: ok men samråd gärna med Lysekils Klätterklubb.

Badstranden från vänster:

 1. Hummern T5c, Jens Larssen
 2. Sillen 6a, Jens Larssen
 3. Gullmarsstrand T6b+, Jens Larssen
 4. Kristineberg, t
 5. Bökevik 6a+, Jens Larssen
 6. Calle W T6c+p Jen Larssen
 7. Räkan T7cp, Jens Larssen
 8. Kräftan 7a+, Jens Larssen
 9. Björn Borg 6c, Jens Larssen
 10. Krabban 6b+, Jens Larssen
 11. Blåmusslan 6ap, Jens Larssen
 12. Makrillens vänner T5c, Jens Larssen
 13. Knubbsäl T5a, Jens Larssen
 14. Kilen T4c, Jens Larssen
 15. Sällskapet Sjöstjärnan 4a, Jens Larssen

Soffberget (ca 1995) från vänster:

16. Didriksson T4a,                                        17. Jättegrytan T5a                                        18. Elise Hwassers promenad 3a, Fredrik Lundqvist

Giljan (ca 1995) från vänster:

19. Tjocka sprickan T5a                                  20. Emelie Flygare-Carlén T5b.                   21. Olle Skogmans dieder T5c

 

 

Om Lysekils Klätterklubb

Lysekils Klätterklubb bildades hösten 2015 och första årsmötet ägde rum i mars 2016. Vi växer så det knakar och är vid dags dato 75 medlemmar.

Vi är medlemmar i Svenska Klätter-förbundet och vi vill uppmärksamma och utveckla enklare och säkrare klättring för att återvinna leken och det lustfyllda att nå toppen.

Vi vill lyfta fram topprepsklättring och till gagn för säkerhet och mycket klättring och på bekostnad av allvar och förberedelser.

Vi klättrar ute på söndagar men bedriver också organiserad bouldering inomhus för kontinuitet i verksamhet och för träningens skull.

När vi klättrar inomhus är vi i Gamla idrottshallen (Standvägen 21).

Vi följer nationell bultpolicy och SKF:s värdegrund om allas rätt att klättra och alla discipliners rätt att utvecklas med respekt för varandra.

Vår ambition är att komplettera övrig klättring i Bohuslän som i huvudsak bedrivs med ”kil”.

Vi har har fokus på organiserad aktivitet och ett antal gånger per år gör vi utflykter i Bohuslän för att topprepa.

Vi välkomnar fler till vår verksamhet  där vi verkar för att alla skall kunna ta del av klättring utifrån sina förutsättningar.

Är det inte möjligt att vara med i vår verksamhet och Ni behöver support i form av ”prova på” verksamhet,  kurs eller komplettera utrustningen hittar ni länkar till företag som kan vara Er behjälpliga.

”Prova på” och butik

Outdoor West / Lysekil / Trellebystrands Camping

Butik

Tempo i Brodalen

 

Kontaktuppgifter till Lysekils Klätterklubb

Lysekil Klätterklubb

C/O Fredrik Lundqvist, Skottegatan 31 453 33  LYSEKIL

Mob 0702158273

E-post climblysekil@gmail.com

Webb: https://lysekilsklatterklubb.wordpress.com/

Medlemskap och stöd

Om du vill bli medlem så betalar du avgift 180kr (barn/ungdom) -16 år och 230kr för vuxen (gäller 2017). ”Stödmedlemskap” 150kr eller bultstöd.

Betalning skall ske senast 31 januari för att det inte skall uppstå en oförsäkrad tid mellan 2016 och 2017 års medlemskap.

I medlemskap ingår organiserad verksamhet, försäkring, tidningen Bergsport …

Fri tillgång till boulderhall vid Gamla Idrottshallen, årsavgift 300kr vuxen och 100kr för barn/ungdom -16 år.

Betala genom följande alternativ och skicka oss en epost med uppgifter:

Bankgiro: 5080-4228

Swish: 123 150 81 91

Annons