Bergsutveckling

 

Allas rätt till klättring

Lysekils Klätterklubb utgår ifrån grundfundament i Svenska Klätterförbundets idéprogram.

”Vi främjar och utvecklar alla typer av klättring och gör dem tillgängliga för alla i Sverige.” (Idéprogram)

Lysekils Klätterklubb knyter också sin verksamhet till grundvärden i bl. a Tyrolerdeklaration.

”Olika sport- och säkerhetsfilosofier motsvarar utövarnas olika enskilda behov. Bergssporternas rika mångfald ger njutning och självförverkligande för ett stort antal människor – ett faktum som vi välkomnar.” (Tyrolerdeklaration)

”Både anhängare av sportklättringssättet och anhängare av äventyrsfilosofin har rätt att klättra i enlighet med sina önskemål och förmågor. Det bör vara vårt mål att bevara klätterstilarnas pluralism, och skapa särskilda områden för dem.” (Tyrolerdeklaration)

Vi fokuserar på topprepsklättring för att minimera bultning och inte i onödan skada berg eller förfula estetiskt.

Inspirerande dokument och stöd för klubbens tankar:

Svenska Klätterförbundets Idéprogram (2010.

Svenska Klätterförbundets riktlinjer och rekommendationer för barn och ungdomsklättring (2006).

Tyrolerdeklaration (2002).

UIAA Mountain Ethics Declaration

Pluralism i bergsutveckling

Lysekils Klätterklubb följer Svenska Klätterförbundet nationella bultpolicy och Bohusläns Klätterklubbs (BKK) gamla styrelses förslag till tillägg. Vi använder oss också av anvisningar om hur bultning skall göras för att säkerställa god säkerhet från Göteborgs Klätterklubbs bultpolicy (GKK).

Vi lägger med andra ord ett likadant tillägg som BKKs tidigare förslag och hämtar även bidrag från GKKs bultpolicy enligt nedan:

Tillåta att bultar placeras på leder som är kortare än 10m samt även ändra förbudet i bultpolicyn mot att bulta toppankare där det kan säkras traditionellt till en rekommendation.
Klassificering av berg för att ytterligare undanröja eventuella intressekonflikter och var bultpolicyn äger aktualitet.

  • Bultfria berg – Stångehuvud
  • Berg där bultpolicyn gäller – Bônn, Lilla Långevik, Gullmarsstrand, Träleberg
  • Berg som inte omfattas av bultpolicyn – Trellebystrand, sektor Morgonsol vid Lilla Långevik

Bultning skall ske så att det förhindrar markfall och fall i hyllor samt att där mixad led är naturligt kan den bultas i ett sportklätterområde.

Stöd och inspiration till tillägg:

”En väg framåt för bergsutveckling i Bohuslän”. BKKs förslag och diskussionsunderlag till höstmöte 2014.

Göteborgs Klätterklubs Bultpolicy (2007).

Svenska Klätterförbundets nationella bultpolicy (2009) med förtydligande (2014).

Lysekils Klätterklubb förvaltar och utvecklar sportklättringen på Lysekilshalvön och i övrigt i samråd med Bohusläns Klätterklubb.

Fredrik Lundqvist / Lysekils Klätterklubb

IMG_1859

Annons