Vilken premiär för utomhusklättring!

Vilken dag vi fick vid Bônn och hela 21 personer! Ett stort tack till alla medverkande för säkringshjälp.

Dagen började med en gemensam inspektion av klippan, bult, lösa stenar och lite borstning. Björn, Mikael och Urban stod för denna prestation.

Efter gemensam inspektion klättrades på sex topprep samtidigt så det flöt på bra och dagens brasa stod Alexander med flera för. Det är mycket uppskattat!

 

 

Att bygga ett socialt kapital kring klättring

Under 2019 uppmärksammar vi våra barn och ungdomar lite extra genom praktiska utbildningar och motiverande utflykter.

På dagordningen står bl a:

* utbildning – grönt kort

* praktisk accessutbildning med innehåll: allemansrätten, fågelskydd, lägerplats och skapa nya klätterleder.

* utflykter till Klätterdomen för att bekanta sig med större klätterhallar och topprepsklättring inomhus.

Från januari till dags dato har vi genomfört 4 resor till ”Domen”. Framför oss har vi nu kurs (grönt kort) och fågelskådande. Datum för dessa aktiviteter kommer att presenteras på facebook inom kort.

Vi summerar våra resor till ”Domen” med några foto och tackar Björn, Viktor, Mikael, och Wictoria för säkringshjälp vid dessa utflykter.

Vi tackar även Klätterdomen för gästfrihet!

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsstyrelse 2019

Ordförarande tillika sportchef: Fredrik Lundqvist 1 år

Kassör: Christoffer Odell 1 år

Ledamot: Ann Johansson (ersättningsval 1 år)

Ledamot: Mathias Crogård 2 år

Ledamot: Julie Beis (ersättningsval 1 år)

Ledamot: Eva Buebo 2 år

Ersättare: Björn Sandell, Mikael Ragnarsson,

Revisor:

Roger Josefsson (Omval) och Martin Stenberg

Valberedning:

Styrelsen

Bultansvarig: Jens Larssen

Provdragning av bult: 

Christoffer Odell och Fredrik Lundqvist.

Klätterledare ute:

Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mikael Karlsson, Robert Olsson, Christoffer Odell (blivande), Urban Hansson (blivande), Mårten Boman (Blivande) och Jens Larssen.

Klätterledare inomhus: Martin Stenberg, Urban Hansson, Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mårten Boman, Robert Olsson och Christoffer Odell.

Ansvarig Klätterhall:

Mathias Crogård och Fredrik Lundqvist

Accesansvar: Fredrik Lundqvist

Bônn, Träleberg, Gullmarsstrand Beach, Stångehuvud och Lilla Långevik.