Från låg profil till gemensam sak!

Under hösten har klubben intensifierat accessarbetet, bl a genom samarbete med berguvsexpert och bygge av berguvslåda för att underlätta lyckad häckning, träffat flera överenskommelser med markägare och jaktvårdslag för klubbklättring.

IMG_4702
Berguvslåda som placerats ut med hjälp av berguvsexpert

Vår ambition är att underlätta för fler att klättra ute och då behöver vi ta ett steg till i accessarbetet för att förebygga problem. Visst kan man be människor att ”skärpa till sig” men vi tror att de problem som uppstår går djupare än att någon/ra gjort fel.

IMG_4484
Ny sektor – Alfabet – vid Stale (Svens son 5-)

Vi behöver gå från ett passivt accessarbete till ett mer aktivt där fler deltar och vårdar accessen. Att rikta perspektivet mot de få som missbrukar allemansrätten är att begränsa de möjligheter bl a dagens teknik skapar.

IMG_4793.JPG
Från Bônn i Lyse

Klubben har i höst tagit initiativ och fört samtal med flera markägare. Vi har föreslagit ett swishmeddelande innehållande en hälsning och en symbolisk summa i syfte att visa tacksamhet och vårda allemansrätten som även kan användas vid oorganiserad klättring.

IMG_4386
Rampen vid Träleberget

Vår idé är helt enkelt att vända på tanken om låg profil till ett aktivt accessarbete där fler klättrare blir personer för markägare genom en hälsning och en symbolisk summa (tidigare kallad parkeringsavgift).

Nästa steg 2019, är att gå vidare i denna riktning och göra klättringen mer påtaglig och positiv för både markägare och klättrare samt andra intressenter.

I denna riktning ligger också en utvecklad access och riskinformation som kommuniceras på lämpligt sätt. Här hoppas vi på stöd från SKF.

Fredrik Lundqvist

Lysekils Klätterklubb