ALFABET – Ny nordvästvänd sektor vid Stale.

Vid Stale har undertecknad under snart ett år jobbat då och då med att rensa och röja för nya leder som kan användas i vår klubbverksamhet. Prel ledgrader ligger mellan 3 – 5- och längd på lederna 10-15m.

IMG_3542

Vid Stale erbjuds sedan tidigare fin sprickklättring också i de lättare graderna. Här lyser solen från tidig morgon till sent på kvällen beroende på vilken vägg man klättrar.

Vid den nya sektorn -ALFABET- kommer vi att klättra på topprep vilket man gör med enkelhet, till skillnad från övriga väggar, genom att gå runt berget (3 min) och använda sig av några träd.

IMG_4439

Strax intill ligger redan etablerade mixade leder (A väggen, 2010) med grader 5- – 7- och längd kring 25-35m. Här kommer vi också att relativt enkelt kunna klättra på topprep eller leda med statiskt rep.

För att minska antalet människor som går mycket nära angränsande hus samt underlätta för topprepsklättring i området har vi drivit frågan om att sätta upp ett firningsankare för att tjäna de båda klätterväggarna.

IMG_3541

Kontakt har tagits med markägare som informerade om ytterligare en parkering förutom att lämna medgivande för bultning av ankare. Fa (Joakim Olofsson) och jag har träffats på plats två ggr för att reda ut linjer och se på eventuella nedfirningsankare.

I veckan fick vi besked från  Länsstyrelsen om att ingreppet är acceptabelt ur kulturmiljösynpunkt (leder angränsar till fornminne). Vi inväntar nu svar eller kommentarer från BKK då nedfirningsankare är en sak för bultkommitten.

IMG_4405

Vi vill uppmärksamma er på att området nu är rensat men inte färdigborstat samt att det förekommer lösa flak på angränsande led vid sektor A (se tillägg bohusförare) och att en större sten behövs tas ner på ALFABET.

Vid kommande klubbklättring kommer medlemmar att få namnge nyturerna de klättrar och inom kort hoppas vi på att nedfirningsankare är på plats.

Vi återkommer med info vad det lider.

Med vänlig hälsning, Fredrik Lundqvist