Mycket stark utveckling av klättring!

Vi har nu kommit en bit in i juli och klubbens aktiviteter tar paus fram till skolstart. Klättringen avstannar dock inte utan fortsätter att öka.

I skrivande stund är det ett femtiotal som klättrar på bara på Trellebystrands två väggar. Öppnande av Träleberget i veckan är ett gott tillskott för sportklättringen.

Klubben har i en skrivelse till kommunen önskat få utveckla fler berg på kommunal mark för att kunna välkomna fler och avlasta andra klippor.

Vi väntar på svar och vår förhoppning är att ett sådant arbete kan påbörjas i höst.

Fredrik Lundqvist