Klätterledare, ”Sportklätterledare” och Sportinstruktör

Lysekils Klätterklubb har förutom bergsutveckling av enklare och säkrare klättring en idé om att bedriva organiserad klättring för att fler skall kunna börja klättra på ett säkrare sätt. Det ställer vissa krav på klubben/förbundet, ledare och aktiva deltagare för att det skall fungera och för att en utveckling skall komma till stånd.

Klubben har idag ett mandat genom sina klätterledare att bedriva topprepsklättring. Vi behöver ta steg framåt för att mandatet inte skall begränsa utveckling. Formellt finns det idag Klätterledare och Sportinstruktörer. Steget däremellan är relativt stort för en nystartad förening som inte har tillgång till en inomhusvägg (ledklättring).

Efter samtal med förbund och instruktör har klubben på eget bevåg valt att lägga in ytterligare ett begrepp, nämligen Sportklätterledare. Sportklätterledare syftar till att Klätterledarna förutom topprepsklättring skall kunna inkludera övriga aktiviteter såsom att sätta topprep, leda, värdera ankare och klätterled, fira sig ner… tillsammans.

En organiserad klubbklättring ser vi inte som en utbildning däremot förekommer det givetvis kunskapsöverföring. Vår pedagogiska idé har siktet inställt på att var och en på ett tryggt sätt skall kunna introduceras i utomhusklättring och att man därefter kan gå kurser eller examineras till det var och en förstår är viktigt att utveckla vidare.

Medlemmar vilka känner sig redo för att på egen hand topprepsklättra kan i april gå en kurs/examination för motsvarande grönt kort vid Trellebystrands Camping där klubben arrangerar en topprepskurs. I vår planeras även  kurs för Klätterledare där en utvidgning av mandatet står för dörren med innebörd ytterligare ett steg mot Sportklätterinstruktör.

Genom mina erfarenheter av lättare och säkrare klättring vid Trellebystrands Camping ser jag ett stort behov av någon form av introkurs i landet. Min uppfattning är att förbundet borde sträva efter någon form av kurs för gymklättrare och de som önskar introducera nära och kära i utomhusklättring.

En introkurs för utomhusklättring skulle givetvis vara frivillig och enklare i formatet eftersom den inte syftar till examination utan reflektion över de risker man utsätter sig själv och andra för när man klättrar utomhus. Bedömer man att man har motsvarande kunskaper finns det givetvis ingen anledning att gå någon kurs.

Vi ämnar inte motionera om saken i år men tänker arbeta för tanken samt att den realiseras i framtiden. Ovanstående tankegångar kommer att vidareutvecklas vid årsmöte i mars och i övrigt önskar vi alla ett ett gott klätterår!

Fredrik Lundqvist

 

 

 

 

 

 

Föreningsstyrelse 2018

Valberedningens/styrelsens förslag

Ordförarande tillika sportchef: Fredrik Lundqvist 1 år

Kassör: Christoffer Odell 1 år

Sekreterare: Linnea Lundh 2 år (Omval)

Ledamot: Mathias Crogård 1 år

Ledamot: Robin Digneus 2 år (Omval)

Ledamot: Robert Olsson 1 år

Ersättare: Sara Herrman 1 år

Revisor:

Roger Josefsson 1 år (Omval)

Valberedning:

Styrelsen

Bultansvarig: Jens Larssen

Provdragning av bult: 

Christoffer Odell, Robert Olsson och Fredrik Lundqvist.

Klätterledare ute:

Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mikael Karlsson, Robert Olsson, Christoffer Odell (blivande), Urban Hansson (blivande), Mårten Boman (Blivande) och Jens Larssen.

Klätterledare inomhus: Martin Stenberg, Urban Hansson, Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mårten Boman, Robert Olsson och Christoffer Odell.

Ansvarig Klätterhall:

Mathias Crogård och Fredrik Lundqvist

Accesansvar: Fredrik Lundqvist

Bônn, Träleberg, Gullmarsstrand Beach, Stångehuvud och Lilla Långevik.

Ekonomisk redovisning

Medlems.   16830

Kyrkvik          2200

Bidrag.         41150

Aktivitet.         1684

Summ.          61864

Hyra.                7500

Utbildning.      13780

Utrustning.       4623

Klättervecka.   17363:80

Bult.                    5560

Boulderhall.       11401

Medlemsavgift      750

Bank.                      900

Resultat -13:80

image

Verksamhetsberättelse 2017

 

2017 har präglats av en expansiv utveckling och ett gott samarbete i klubben. Var och en hjälper till på det sätt de kan. Styrelsen har varit samlad för ett konstituerande möte och ett telefonmöte i februari. Ideer och förankring av aktiviteter etcetera sker i huvudsak vid våra klubbklättringar.

När det gäller bergsutveckling har Trellebystrand förädlats vidare, Gullmarsstrand Beach har färdigställts, Bônn har invigts och Träleberget har kompletterats med ett 50-tal leder och mestadels vid området kring Rampen och Amfiteatern. I Lilla Långevik står utvecklingen still med de leder som finns vid Morgonsol och Badplatsen.

Aktiviteten har varit mycket hög med klubbklättringar varje söndag och nu också onsdagar. Det innebär drygt ett trettiotal klubbklättringar ute och därtill skall läggas inomhus onsdagar (från september) och söndagar när det varit blött eller kallt. Medlemsutvecklingen är god och vi var 75 betalande medlemmar vid årsskiftet. Medlemstillströmningen har fortsatt efter nyaår.

4st klätterledare har examinerats under vår och sommar och fyra dagars utbildning. 2018 sker en fortsättning av utveckling av vår ledarkompetens.

Klätterveckan i sommar med 200 prova på klättrare var en riktig succé! Med Kyrkvik Boulder och stadsnära klättring har vi fortsatt att utveckla klättring till en folksport i Lysekil.

Höjdpunkt i föreningen under året är väl ändå besök vid Trellebystrand av bl.a Steve McClure, en av världens bästa klättrare, och några gentlemän till från GB som var här för att klättra i Göteborg och Bohuslän

Ytterligare en höjdpunkt var besök av två pionjärer inom svensk klättring, Eva och Kentha. De gästade oss under några dagar i maj när vi återinvigde en gammal klippa från 1986 där de var två av fyra Fa. Ett mycket trivsamt och intressant möte.

Under året har Lysekils Kommun, Sotenäs Kommun, Thordensstiftelsen och Svenska Klätterförbundet/Riksidrottsförbundet stöttat utvecklingen genom bidrag till sommarlovsaktivitet, bultning, klätterhall och ledarutbildning. Vi är dem ett stort tack skyldiga.

Flera medlemmar har lagt ner ett stort arbete och styrelsen vill rikta ett stort tack även till dessa.

 

Fredrik Lundqvist/Styrelsen