Protokoll 26 mars 2017

Protokoll fört vid årsmöte för Lysekils Klätterklubb 26 mars.

 1. Möte beslutade att fastställa röstlängd vid en begäran om votering.
 2. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Fredrik Lundqvist och Linnea Lundh.
 3. Till justerare, protokolljusterare och rösträknare valdes Christoffer Odell.
 4. Ordförande redogjorde för när info om årsmötet annonserats och årsmötet godkände utlysning.
 5. Föredragningslista godkändes i föreliggande skick.
 6. Styrelsen redogjorde för verksamhet genom dokument verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. Årsmötet beslutade att godkänna redogörelse och lägga dessa till handlingarna.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret framfördes och årsmötet beslutade godkänna densamma och lägga dokumenten till handlingarna.
 8. Årsmötet beslutade att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 9. Beslutades att fastställa medlemsavgifter för vuxna till 230kr per år och 180kr för barn/ungdomar -16 år.
 10. Årsmötet fastställde verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och motioner behandlades inte då några sådana frågor inte var aktuella.
 12. Årsmötet beslutade följande val till styrelse och förtroendeuppdrag:                       Ordförande Fredrik Lundqvist, Sekreterare Linnea Lundh, Kassör Christoffer Odell, Ledamot Mathias Crogård, Ledamot Robbin Digneus, Ersättare Sara Herrmann, Ersättare Robert Olsson, Revisor Roger Josefsson, Valberedning utsågs styrelsen samt till Ombud att representera föreningen utsågs styrelsen.
 13. Under övriga frågor beslutade årsmötet att fastslå och godkänna följande dokument: a) Kommunikation och säkerhet vid klippa (dokument från sportchef)  b) föreningens ansvariga ledare vid klippa (personer som går utbildning till Klätterledare 6-7 maj eller har tillräcklig kompetens genom erfarenhet) samt c) Regler inomhus.
 14. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

 

Lysekil 3 april

 

Fredrik Lundqivst

Ordförande

 

 

Linnea Lundh

Sekreterare

 

 

Christoffer Odell

Justerare

 

 

 

 

 

Föreningsstyrelse/klubbengagemang 2018 – visa ditt intresse!

Å styrelsens vägnar vill jag inbjuda fler att vara med och utveckla Lysekils Klätterklubb och klätteraktiviteter i Lysekil med omnejd. Anmäl intresse till climblysekil@gmail.com.

2017 års styrelse och klubbuppdrag har sett ut på följande sätt:

Ordförarande: Fredrik Lundqvist 1 år

Kassör: Christoffer Odell 2 år

Sekreterare: Linnea Lundh 1 år

Ledamot: Mathias Crogård 2 år

Ledamot: Robin Digneus 1 år

Ersättare: Robert Olsson 1 år

Ersättare: Sara Herrman 1 år

Revisor

Roger Josefsson 1 år

Bultansvarig: Jens Larssen

Klätterledare: Fredrik Lundqvist, Mathias Crogård, Mikael Karlsson, Robert Olsson, Jens Larssen och Kristian Thistedt.

Ansvarig Klätterhall: Mathias Crogård (övergripande) och Marco Laasonen (Ledbygge och utveckling)

Accesansvar: Fredrik Lundqvist

 

 

Klubbklättring vid Träleberget 22 oktober

Vi hälsar medlemmar och intresserade välkomna till Träleberget för topprepsklättring den 22 oktober.

Samling kl 11.30 vid Trellebystrands Camping där man också kan hämta ut utrustning. Skulle det vara blött går vi inomhus vid G Idrottshallen.

Vi sätter upp 5 topprep med variation 3-6b. Barn/ungdom -16 klättrar med målsmans närvaro eller dennes medgivande.

Det här är en höstavslutning så räkna med en större brasa och grill i format större.

Meddela deltagande till climblysekil@gmail.com.

Fredrik Lundqvist

Klätterledare

 

Höstlovsklättring!

Höstlovet närmar sig med stormsteg och under lovet utökar vi verksamheten så att intresserade kan pröva på.

Vi har Gamla Idrottshallen som utgångspunkt och klättrar inomhus eller vid fint väder på graniten vid Stångehuvud.

Inga förkunskaper krävs. Förbered er med kläder för både inom- och utomhus. Gärna mössa och vantar och en värmande jacka som man kan ta av och på.

Tider:

31 oktober Tisdag 17.00-21.00

2 november Torsdag 17.00-21.00

Anmäl deltagande till climblysekil@gmail.com eller slå en signal till 0702158273 (bäst efter 20.00).

Barn/ungdomar under 16 år klättrar i målsmans närvaro eller dennes medgivande.

Övriga klubbklättringar inom den närmaste framtiden och där alla intresserade hälsas välkomna är:

15 oktober (söndag) utomhus vid Bônn/Fjälla 11.00-17.00

22 oktober (söndag) utomhus vid Träleberget 11.00-17.00

Fredrik Lundqvist, klätterledare

Lysekils Klätterklubb

 

Klubbklättring vid Bônn 15 oktober

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna till topprepsklättring vid Bônn 15 oktober mellan kl 11.00-17.00. Barn/ungdomar under 16 år klättrar med målsmans medgivande.

På plats kommer det att finnas fyra topprep. Det uppskattas om man meddelar deltagande till climblysekil@gmail.com. Behöver man låna utrustning måste deltagande anmälas.

Samling sker på Gullmarsskogens parkering i Lyse.

Fredrik Lundqvist

Klätterledare

IMG_0316

Climb Hike 45+

Sedan klubben startade och vi började utveckla klätterområden har vi hela tiden haft vandring i bakhuvudet.

Vi tänker oss att under 2018 fokusera mera på vandringen i stil med Climb Hike 45+. Det innebär naturskön vandring (lite mer fysisk) med klätterinslag i det lättare registret.

45+ skall här inte ses som någon begränsning för deltagande utan anger bara en rikting för vår verksamhet. Alla skall kunna delta.

Är ni intresserade av att vara med och utveckla denna typ av aktivitet får Ni gärna skicka ett mail till climblysekil@gmail.com eller så slår Ni en signal 0702158273.

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna!

Fredrik Lundqvist

 

Klubbklättring vid Träleberget 8 oktober kl 13.00!

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna till topprepsklättring vid Träleberget 8 oktober mellan kl 13.00-17.00.

Vi kommer att sätta topprep vid Sektorer Rampen på leder i register 3-6. Ta med stor picnic och samling vid Trellebystrands Camping..

Det uppskattas om man meddelar deltagande till climblysekil@gmail.com och behöver man låna utrustning måste deltagande anmälas.

Barn/ungdomar under 16 år klättrar med målsmans medgivande.

Fredrik Lundqvist

Klätterledare

image

Verksamhet året om, såväl inom- som utomhusklättring!

Lysekils Klätterklubb bedriver organiserad klättring för barn (familjer) och vuxna varje onsdag och söndag året om.

Vi strävar efter att klättra ute men regniga och kyliga dagar klättrar vi inomhus i G Idrottshallen.

Vi tar inte ut några terminsavgifter men förutsätter att man betalar sin medlemsavgift – 180kr för barn (-16) och 230kr för vuxna.

Det är fritt att låna utrustning av klubben vid vår gemensamma verksamhet.

För de som vill träna inomhus på egen hand kan lösa årskort för 300kr (vuxna) och 100kr för barn -16 år.

Med årskortet har ni fri tillgång till hallen förutom onsdagar 17-21 och söndagar 10-15 när vi EVENTUELLT behöver klättra inne.

Från juli fram till skolstart i augusti har vi ingen organiserad klättring.

Betalning av medlemsavgift och årskort betalas till:

Bankgiro: 5080-4228

Swish: 123 150 81 91

Skicka personuppgifter till climblysekil@gmail.com efter betalning.