Föredragningslista på årsmöte 26 mars 2017 kl 10.00 vid G Idrottshallen

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) val av fem ledamöter (sträva mot att halva antalet övriga ledamöter i styrelsen väljs för en tid av två år); c) två ersättare i styrelsen för en tid av ett år; d) val av revisor(er) och ersättare för en tid av ett år; e) val av valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Övriga frågor: a) Kommunikation och säkerhet vid klippa (dokument från sportchef)  b) Faststlå föreningens ansvariga ledare vid klippa (personer som går utbildning till Klätterledare 6-7 maj). C) Utse materialförvaltare. D) utse ansvariga för inomhusklättring. E) Regler inomhus.
 14. Mötets avslutande.

 

image

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s