Verksamhetsberättelse 2016

Klubben har genomfört ett tjugotal klubbklättringar under 2016. De har varit ett bra deltagande, ca 15 personer per tillfälle.

Vi har klättrat vid Trellebystrand, Träleberg, Lilla Långevik, Bôn och vid Gullmarsstrand.

Tre utflykter till Brappersberget, Stale och Galgeberget har genomförts.

I juni genomförde vi ett ungdomsläger på Trellebystrands Camping.

Under hösten genomförde vi en introduktion till sportklättring i Lilla Långevik.

Under hösten och vintern har ett gäng medlemmar lagt ned mycket tid på att bygga en klätterhall i Gamla Idrottshallen. Den kommer att utvecklas ytterligare under 2017.

Extern verksamhet har bedrivits i form av prova på samt ett integrationsprojekt, inne såväl som ute.

Under året har vi påbörjat återuppbyggnad av Lilla Långevik. Vi räknar med att bli färdiga innan midsommar.

Klippan vid Bônn har fått några toppankare och en bultad led under vintern. Klippan kommer vi att ”återinviga” den 20 maj.

Under hösten medverkade klubben till ny klippan vid Gullmarsstrand.

Vi blev 60 medlemmar när vi summerar året och det är en bit kvar till målet 100.

Vid klubbklättringar har vi ”styrelsemöte”. Alla kan där lyfta frågor och önskemål. Vi har där behandlat klätterhall och utbildning samt diskuterat kommande verksamhetsplan.

Vi tackar Lysekils Kommun och övriga sponsorer för stöd att bygga upp vår verksamhet samt nöjet att vi kunnat hjälpa till med aktivitet för såväl nyanlända som intresserade invånare i kommunen.

Fredrik Lundqvist

Sportchef

Lysekils Klätterklubb

Ekonomisk Redovisning 2016

 

Inkomster

Medlemsavgifter                9420

Försäljning t-shirt             2450

Prova på verksamhet        2600

1 INTÄKTER FÖRE BIDRAG      14470

Bidrag                                      113039

2 INTÄKTER INKL BIDRAG   127509

Utgifter

Utrustning                              127225

Resultat                                           284

 

Fotnot till konto utrustning.

Under året har en klätterhall byggts med en kostnad av 102656kr inklusive fallmatta, grepp och vägg.

Bultar och ankare 3742kr

Utrustning 20745kr

Utrustning till klubben har köpts för resterande belopp såsom skor, hjälp, selar … bultar.

 

Balansräkning

Tillgodohavande

Bank                                                 3304

Skuld

Medlemsavgifter 2017              3020

Eget kapital

Resultat 2016                                    284

Klätterkarneval i maj och juni!

Under två söndagar i maj och juni kör vi Klätterkarneval för våra barn och ungdomar (även vuxna klättrar).

Man kan givetvis delta båda gånger eller vid något av tillfällena. Man väljer själv!

image
Topprepsklättring, grad 3

21 maj Trellebystrand

4 juni Bôn / Fjälla

Vi samlas kl 10.00 och klättrar fram till 16.00. Vi räknar hur många meter vi klättrar på en dag och summerar efter dagen.

Svenska Klätterförbundet har lovat T-shirt till barn från 7 till 11 år (10st),. Till övriga lottar vi ut lite priser från bl a Comfort i Strömstad  (bagar), Stångenäs Kajak bidrar med en snygg Ursuit mössa …

Vi gör upp eld och alla tar med sig något att äta och frukt eller liknande som mellanmål.

Alla barn och ungdomar behöver målsman med under eventen. Vi topprepsklättrar och utrustning kan man låna.

Vuxna klättrar givetvis också !

Anmäl deltagande till climblysekil@gmail.com så att vi kan planera på bästa sätt!

Vid anmälan kommer ytterligare information.

Fredrik Lundvist

0702158273

cropped-image2.jpg
Topprepsklättring, grad 4