Årsmöte 27 mars Lysekils Klätterklubb

Medlemmar hälsas välkomna till ÅRSMÖTE den 27 mars kl 11.00.

Vi samlas på parkering vid Trellebystrands Camping.

Vid bra väder tar vi årsmötet ute och klättrar efter årsmötet. Vid sämre väder tar vi årsmötet inomhus.

Anmäl deltagande till climblysekil@gmail.com

Fredrik Lundqvist

Länkar till handlingar kommer upp här inom kort!

https://lysekilsklatterklubb.wordpress.com/bergsutveckling/

https://lysekilsklatterklubb.wordpress.com/2016/01/25/stadgar-201510/

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) sträva mot att halva antalet övriga ledamöter i styrelsen väljs för en tid av två år; c) två ersättare i styrelsen för en tid av ett år; d val av revisor(er) och ersättare för en tid av ett år; e) val av valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt ersättare; f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
 15. Mötets avslutande.
image
Ingemar Sandberg bidrar med två nya boulder vid Kronbergsskolan i register 5a tillsammans med tre lättare leder 2, 3 och 4 av Fredrik Lundqvist. Tidigare finns leder i spannet 5a-6b gjorda av bl a Marco Laasonen.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s