Prova på klättring den 6 mars!

Den 6 mars hälsar vi enskilda och familjer intresserade av klättring välkomna till bouldering i stadsmiljö.

Vi klättrar i området kring Kronbergs-skolan med både nya och lätta leder (för alla) tillsammans med tidigare etablerade leder för de som önskar större utmaningar.

image
Boulderled med goa juggar i det lätta registret (Kronbergsskolan) Foto Amelie Lundqvist Insulan

Ta med något att grilla/fika!

Det krävs anmälan och minst en vuxen om barnen/ungdomarna är yngre än 16.

Anmälan till climblysekil@gmail.com eller 0702158273.

All utrustning står klubben för.

PARKERING: Ålevik

Kostnad 0kr.
Plats: Samling parkering ovanför Ålevik.
Kl. 11.00-14.00.
Datum 6 mars.

Fin boulderklippa fri från träd!

I sitt arbete med att få fram vyer mot havet har Lysekils kommun fällt flera träd vid Ålevik där det finns en fin klippa som bl a har bouldrats av Anders Spång.

 

 

Nu är klippan så gott som fri från träd och den ligger i skydd från vind. Förutom att den kommer att torka upp snabbare finns det utrymme för fler leder i området vilka kan klättras på topprep.

Jag hoppas komma i kontakt med Anders Spång för att få namn och grad på redan etablerad boulderled.

Flera nya boulders vid Kronbergsskolan

Idag har det jobbats med nya boulders vid Kronbergsskolan. Bl a har en etablerad klippa med Marco Laasonen som en av nytursmakare kompletterats med enklare boulders.

image
Mattias Crogård bidrog med bravur genom trädfällning.

Ingemar Sandberg skapade bl a en 4 och två 5a. Vid klippan skapades även en 2 och en 3 samt en hangelled med grad 2. De lättare lederna 2-3 tillsammans med ett antal andra namngivs den 6 mars av barn och ungdomar.

Tack till Ingemar och familjen M Crogård för ett bra jobb!

image
Ingemar Sandberg på nytur 5a – Inte gröna fältets schack 1. Till höger kommer …. Schack 2 med samma gradering.